Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức. (từ trang 04 đến trang 13)
20-12-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 14 đến trang 20)
20-12-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. (từ trang 21 đến trang 22)
20-12-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. (từ trang 23 đến trang 26)
16-12-2013 Quyết định số 4356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thạnh An tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 27 đến trang 29)
18-12-2013 Quyết định số 4387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa, quận Ô Môn. (từ trang 30 đến trang 37)
18-12-2013 Quyết định số 4390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Phú 1 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 38 đến trang 43)
18-12-2013 Quyết định số 4391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Đài truyền hình Việt Nam tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 44 đến trang 51)
19-12-2013 Quyết định số 4405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Đài Truyền thanh huyện Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. (từ trang 52 đến trang 54)
19-12-2013 Quyết định số 4406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. (từ trang 55 đến trang 56)
19-12-2013 Quyết định số 4407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. (từ trang 57 đến trang 60)
19-12-2013 Quyết định số 4408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 61 đến trang 62)
19-12-2013 Quyết định số 4409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (từ trang 63 đến trang 65)
19-12-2013 Quyết định số 4414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất Nhà thờ Đồng Công và Nhà thờ Xứ Châu Long để xây dựng công trình Đường dây 110kV Thạnh Đông – Thoại Sơn, thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 69)
19-12-2013 Quyết định số 4415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 70 đến trang 73)
19-12-2013 Quyết định số 4416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Mầm non Trà Nóc tại Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. (từ trang 74 đến trang 76)
19-12-2013 Quyết định số 4417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi phần đất Đình thần Châu Văn Tiếp để xây dựng Đường và khai thác quỹ đất hai bên đường Phước Lộc đi Lai Vung tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. (từ trang 77 đến trang 79)
19-12-2013 Quyết định số 4422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam thuê tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 82)
20-12-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 88)
26,204,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner