Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 15-04-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 04 đến trang 12)
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Bình Thủy. (từ trang 13 đến trang 17)
04-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về công tác thi đua khen thưởng năm 2008. (từ trang 18 đến trang 20)
14-02-2008 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Phòng Giao dịch Phong Điền thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Cần Thơ. (từ trang 21 đến trang 23)
14-02-2008 Quyết định số 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất Nông trường Sông Hậu (Công ty Nông nghiệp Sông Hậu) và cho Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu thuê đất chuyên dùng để xây dựng Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy hải sản hoạt động sản xuất kinh doanh. (từ trang 24 đến trang 27)
15-02-2008 Quyết định số 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 29)
15-02-2008 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh. (từ trang 30 đến trang 32)
15-02-2008 Quyết định số 417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng Công trình đường dây 220KV Ô Môn - Sóc Trăng, thuộc địa bàn quận Ô Môn và huyện Phong Điền. (từ trang 33 đến trang 35)
15-02-2008 Quyết định số 419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 36 đến trang 55)
15-02-2008 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi tên Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú An (lô số 20) thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 586 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 sang Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586. (từ trang 56 đến trang 58)
20-02-2008 Quyết định số 429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. (từ trang 59 đến trang 68)
20-02-2008 Quyết định số 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015. (từ trang 69 đến trang 78)
22-02-2008 Quyết định số 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ủy quyền phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hai khu tái định cư - Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. (từ trang 79 đến trang 80)
29-02-2008 Quyết định số 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng Trường Đại học Y Dược - đợt 6. (từ trang 81 đến trang 86)
29-02-2008 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 87 đến trang 92)
20-02-2008 Công văn số 1032/UBND-LT của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thực hiện nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2008 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 93 đến trang 98)
14-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 99 đến trang 100)
14-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 101 đến trang 102)
14-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 103)
14-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận. (từ trang 104 đến trang 105)
14-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy năm 2008. (từ trang 106 đến trang 108)
01-02-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 109)
28,912,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner