Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 49 + 50 xuất bản ngày 15-04-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C. (từ trang 03 đến trang 05)
27-03-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ giáo viên làm công tác quản lý trường mầm non, mẫu giáo. (từ trang 06 đến trang 07)
09-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận ô môn. (từ trang 08 đến trang 12)
24-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Phong Điền. (từ trang 13 đến trang 21)
25-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. (từ trang 22 đến trang 28)
27-03-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 29)
27-03-2015 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 30)
27-03-2015 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 31)
27-03-2015 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 32 đến trang 42)
27-03-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2015. (từ trang 43 đến trang 47)
25-03-2015 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều. (từ trang 48 đến trang 56)
30-03-2015 Quyết định số 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 57 đến trang 70)
31-03-2015 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 79)
31-03-2015 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 và Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 81)
03-04-2015 Kế hoạch số 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. (từ trang 82 đến trang 87)
32,292,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner