Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 139 + 140 xuất bản ngày 31-12-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. (từ trang 03 đến trang 17)
24-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 18 đến trang 28)
25-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 29 đến trang 40)
25-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước. (từ trang 41 đến trang 44)
31-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. (từ trang 45 đến trang 47)
11-12-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 48 đến trang 58)
18-12-2015 Quyết định số 3793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 70)
25-12-2015 Quyết định số 3867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân golf và khu biệt thự cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 75)
30-12-2015 Quyết định số 3936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ. (từ trang 76 đến trang 77)
29-12-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức đón tết Dương lịch và tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. (từ trang 78 đến trang 83)
29-12-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2016. (từ trang 84 đến trang 87)
32,292,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner