Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 08-09-2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-08-2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022 - 2023. (từ trang 03 đến trang 05)
24-08-2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023. (từ trang 06 đến trang 08)
29-08-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. (từ trang 09 đến trang 21)
24-08-2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. (từ trang 22 đến trang 26)
24-08-2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. (từ trang 27 đến trang 32)
24-08-2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2023. (từ trang 33 đến trang 35)
24-08-2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. (từ trang 36 đến trang 37)
24-08-2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2022. (từ trang 38 đến trang 40)
05-09-2022 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 46)
32,278,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner