Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 02-08-2022: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao, cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. (từ trang 03 đến trang 42)
08-07-2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Phụ lục II tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022. (từ trang 43 đến trang 44)
08-07-2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022. (từ trang 45 đến trang 50)
08-07-2022 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 53)
08-07-2022 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. (từ trang 54 đến trang 59)
08-07-2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 60 đến trang 65)
08-07-2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội có tính chất đặc thù năm 2022 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 95)
08-07-2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chuyển biên chế công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ. (từ trang 96 đến trang 98)
08-07-2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ lực lượng Công an xã, thị trấn dôi dư do sắp xếp, bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 99 đến trang 102)
08-07-2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 103 đến trang 110)
32,277,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner