Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Tháng 9-2022: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. 
12-09-2022 Quyết định số 3381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
12-09-2022 Quyết định số 3363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
08-09-2022 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố. 
08-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
06-09-2022 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
05-09-2022 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. 
29-08-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 
26-08-2022 Kế hoạch số 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. 
24-08-2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2022. 
24-08-2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. 
24-08-2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2023. 
24-08-2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương. 
24-08-2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
24-08-2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023. 
24-08-2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022 - 2023. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,277,391 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner