Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 18-02-2022: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 10)
14-02-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 11 đến trang 12)
25-01-2022 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 13 đến trang 21)
26-01-2022 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phong Điền. (từ trang 22 đến trang 29)
27-01-2022 Quyết định số 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thới Lai. (từ trang 30 đến trang 37)
27-01-2022 Quyết định số 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cờ Đỏ. (từ trang 38 đến trang 45)
27-01-2022 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 46 đến trang 51)
28-01-2022 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cờ Đỏ. (từ trang 52 đến trang 62)
28-01-2022 Quyết định số 476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thới Lai. (từ trang 63 đến trang 68)
28-01-2022 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bình Thủy. (từ trang 69 đến trang 77)
28-01-2022 Quyết định số 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 78 đến trang 80)
07-02-2022 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 81 đến trang 84)
09-02-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. (từ trang 85 đến trang 91)
28,898,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner