Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 25-07-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô. (từ trang 03 đến trang 04)
05-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 05 đến trang 07)
05-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. (từ trang 08 đến trang 10)
05-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước. (từ trang 11 đến trang 13)
05-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng. (từ trang 14 đến trang 24)
05-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự. (từ trang 25 đến trang 26)
05-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 27 đến trang 28)
03-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 29)
03-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 30 đến trang 31)
05-07-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. (từ trang 32 đến trang 87)
32,249,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner