Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 10-08-2013: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước; quy định số lượng và mức hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. (từ trang 05 đến trang 07)
30-07-2013 Quyết định số 2261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của y ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 08 đến trang 09)
31-07-2013 Quyết định số 2282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Long 1 tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. (từ trang 10 đến trang 13)
31-07-2013 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Lộc 1 tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. (từ trang 14 đến trang 16)
31-07-2013 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Trung An tại xã Trung An, huyện cờ Đỏ. (từ trang 17 đến trang 19)
31-07-2013 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Trung Nhứt tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. (từ trang 20 đến trang 22)
31-07-2013 Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 1414/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng Vườn du lịch sinh thái Xuân Mai, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ do Doanh nghiệp Tư nhân vườn du lịch Xuân Mai đầu tư. (từ trang 23 đến trang 24)
02-08-2013 Quyết định số 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Thuận 1 tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. (từ trang 25 đến trang 27)
02-08-2013 Quyết định số 2322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Cơ sở Trung Kiên tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. (từ trang 28 đến trang 30)
02-08-2013 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trần Phú tại phường Thới Long, quận Ô Môn. (từ trang 31 đến trang 33)
02-08-2013 Quyết định số 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Phan Bội Châu tại phường Thới An, quận Ô Môn. (từ trang 34 đến trang 36)
02-08-2013 Quyết định số 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Cao Bá Quát tại phường Thới An, quận Ô Môn. (từ trang 37 đến trang 40)
02-08-2013 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Công an thành phố tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 41 đến trang 47)
02-08-2013 Quyết định số 2327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. (từ trang 48 đến trang 50)
02-08-2013 Quyết định số 2328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Cơ sở Mỹ Khánh tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. (từ trang 51 đến trang 53)
02-08-2013 Quyết định số 2329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trường Phú tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. (từ trang 54 đến trang 56)
02-08-2013 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (từ trang 57 đến trang 59)
02-08-2013 Quyết định số 2331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. (từ trang 60 đến trang 61)
02-08-2013 Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Giai Xuân 3 tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. (từ trang 62 đến trang 64)
02-08-2013 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tại phường Thới Long, quận Ô Môn. (từ trang 65 đến trang 67)
02-08-2013 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng. (từ trang 68 đến trang 69)
02-08-2013 Quyết định số 2336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi các khu đất do Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng. (từ trang 70 đến trang 71)
02-08-2013 Quyết định số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 và Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011. (từ trang 72 đến trang 75)
05-08-2013 Quyết định số 2381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tại Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ. (từ trang 76 đến trang 78)
05-08-2013 Quyết định số 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Tiểu học Đông Thắng và đường dẫn vào Trường, thuộc xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 79 đến trang 81)
05-08-2013 Quyết định số 2383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Chi nhánh Tổng Công ty hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ thuê mặt nước để neo đậu các phương tiện thủy tại phường Trà An, quận Bình Thủy. (từ trang 82 đến trang 84)
05-08-2013 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Công an thành phố Cần Thơ sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 85 đến trang 87)
32,294,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner