Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 103 + 104 xuất bản ngày 05-11-2013: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2013 Quyết định số 3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Cần Thơ thuê và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đại Ngân được tiếp tục thuê đất tại 109 lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 05 đến trang 07)
22-10-2013 Quyết định số 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ thuê đất làm Trụ sở Văn phòng chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 08 đến trang 10)
22-10-2013 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 11 đến trang 13)
22-10-2013 Quyết định số 3276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 14 đến trang 15)
22-10-2013 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thới tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. (từ trang 16 đến trang 18)
22-10-2013 Quyết định số 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 19 đến trang 21)
22-10-2013 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Tân Thạnh tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. (từ trang 22 đến trang 24)
22-10-2013 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1, tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (từ trang 25 đến trang 27)
22-10-2013 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân A, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. (từ trang 28 đến trang 30)
24-10-2013 Quyết định số 3300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (từ trang 31 đến trang 36)
24-10-2013 Quyết định số 3303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Báo Cần Thơ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 37 đến trang 39)
25-10-2013 Quyết định số 3305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 40 đến trang 42)
25-10-2013 Quyết định số 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Nhựt Thanh tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 43 đến trang 46)
25-10-2013 Quyết định số 3326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Cao Phong tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 47 đến trang 49)
25-10-2013 Quyết định số 3327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Doanh nghiệp tư nhân Mêly tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 50 đến trang 52)
25-10-2013 Quyết định số 3328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Một thành viên Trường Giang tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 53 đến trang 56)
25-10-2013 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 57 đến trang 60)
25-10-2013 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Mặt Trời tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 61 đến trang 64)
25-10-2013 Quyết định số 3331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và sản xuất trang trí nội thất Kim Đào tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 65 đến trang 68)
25-10-2013 Quyết định số 3332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc và Thương mại Hoàng Khang tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 69 đến trang 72)
28-10-2013 Quyết định số 3333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH Hồng Phát tiếp tục thuê đất để hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (tiếp giáp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ). (từ trang 73 đến trang 76)
28-10-2013 Quyết định số 3338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 77 đến trang 79)
28-10-2013 Quyết định số 3375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Thuận 2 tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. (từ trang 80 đến trang 82)
28-10-2013 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trung Kiên, tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. (từ trang 83 đến trang 85)
28-10-2013 Quyết định số 3377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Thạnh Lợi, tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 86 đến trang 88)
32,249,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner