Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bãi bỏ Khoản A Điều 1 Nghị quyết số 23/2004/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu của ngành Giáo dục và Đào tạo và chế độ chi hành chính sự nghiệp. 
11-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực thi hành. 
11-12-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 
11-12-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển. 
11-12-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
11-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2013 - 2015. 
11-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, quyết định tổng biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. 
11-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2015 thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục. 
11-12-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
11-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non. 
11-12-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012. 
11-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường và công trình công cộng. 
11-12-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 
11-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 
05-07-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,249,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner