Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 53 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 
11-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển. 
11-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã. 
11-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2015 thành phố Cần Thơ. 
11-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục. 
11-12-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
11-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non. 
11-12-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012. 
11-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ. 
04-12-2013 Quyết định số 3837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Quốc lộ 91B trên địa bàn quận Bình Thủy. 
31-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định ký quỹ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 
01-10-2013 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
04-09-2013 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền nền tái định cư tại Khu dân cư lô số 6 – Khu đô thị Nam Cần Thơ cho 59 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Công trình xây dựng Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ. 
04-09-2013 Quyết định số 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 09 hộ dân (đợt 24) Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1) thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 
04-09-2013 Quyết định số 2802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 25 hộ dân tại Hợp phần 1 Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1) thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 
03-09-2013 Quyết định số 2799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền nền tái định cư tại Khu dân cư lô số 6 - Khu đô thị Nam Cần Thơ cho 33 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình Xây dựng Khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Cần Thơ. 
28-08-2013 Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-08-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước; quy định số lượng và mức hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
24-07-2013 Quyết định số 2182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
18-07-2013 Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán cho 14 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1) Hợp phần 1. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
32,249,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner