Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-05-2023 Kế hoạch số 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
22-05-2023 Kế hoạch số 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng, giai đoạn 2023 - 2025. 
04-05-2023 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. 
20-04-2023 Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ năm 2023. 
20-04-2023 Kế hoạch số 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. 
18-04-2023 Quyết định số 971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bổ sung 01 địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại vào Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023. 
14-04-2023 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2023. 
10-04-2023 Quyết định số 908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
06-04-2023 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
31-03-2023 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ năm 2023. 
31-03-2023 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ năm 2023. 
30-03-2023 Kế hoạch số 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-03-2023 Quyết định số 787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
17-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023. 
17-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2); cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
17-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023. 
17-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 
17-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
17-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
17-03-2023 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
31,520,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner