Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 57 + 58 xuất bản ngày 30-09-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí Hộ khẩu và lệ phí Chứng minh nhân dân. (từ trang 04 đến trang 06)
03-09-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 07 đến trang 09)
03-09-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. (từ trang 10 đến trang 12)
03-09-2008 Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. (từ trang 13 đến trang 15)
08-09-2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 16 đến trang 27)
08-09-2008 Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. (từ trang 28 đến trang 36)
09-09-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí địa chính. (từ trang 37 đến trang 38)
11-09-2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng. (từ trang 39 đến trang 42)
12-09-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. (từ trang 43 đến trang 52)
15-09-2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 53 đến trang 56)
15-09-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hòa giải ở cơ sở. (từ trang 57 đến trang 62)
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 63 đến trang 68)
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008. (từ trang 69 đến trang 81)
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc quyết toán ngân sách năm 2007. (từ trang 82 đến trang 86)
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 87 đến trang 89)
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường Hưng Lợi, phường Xuân Khánh và phường Cái Khế để thành lập các đơn vị hành chính mới thuộc quận Ninh Kiều. (từ trang 90 đến trang 95)
04-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v đặt tên đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. (từ trang 96 đến trang 101)
04-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng hỗ trợ kinh phí tạm thời cho bếp ăn tập thể của lực lượng dân quân thường trực tại các phường thuộc quận Ninh Kiều. (từ trang 102 đến trang 103)
01-09-2008 Quyết định số 2135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường cho 07 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 91B đoạn từ đường 3 tháng 2 đến Km 2+000. (từ trang 104 đến trang 105)
04-09-2008 Quyết định số 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt sử dụng xây dựng đường và cổng phụ Bệnh viện Đa khoa huyện Thốt Nốt tại thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 106 đến trang 108)
28,898,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner