Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 17-03-2021: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-03-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 11)
05-03-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 12)
05-03-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 13)
05-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 14 đến trang 15)
05-03-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. (từ trang 16 đến trang 27)
02-03-2021 Quyết định số 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 28 đến trang 42)
02-03-2021 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 43 đến trang 45)
05-03-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. (từ trang 46 đến trang 48)
02-03-2021 Kế hoạch số 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. (từ trang 49 đến trang 59)
10-03-2021 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 60 đến trang 64)
32,291,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner