Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 4-2021: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2021 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
20-04-2021 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
20-04-2021 Quyết định số 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 
14-04-2021 Kế hoạch số 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030. 
14-04-2021 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
14-04-2021 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
12-04-2021 Kế hoạch số 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
06-04-2021 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án “Phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ”giai đoạn 2021 - 2025. 
02-04-2021 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
31-03-2021 Kế hoạch số 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển Giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
31-03-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công. 
31-03-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. 
30-03-2021 Quyết định số 685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn. 
29-03-2021 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 
29-03-2021 Quyết định số 668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 
23-03-2021 Kế hoạch số 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai lập điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
22-03-2021 Kế hoạch số 67/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các Bản ghi nhớ hợp tác với các tỉnh/thành phố nước ngoài giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
22-03-2021 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
22-03-2021 Quyết định số 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. 
22-03-2021 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner