Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 8-2021: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2021 Quyết định số 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 
10-08-2021 Quyết định số 1747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
10-08-2021 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố. 
10-08-2021 Kế hoạch số 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền thực hiện “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
10-08-2021 Kế hoạch số 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2025. 
05-08-2021 Kế hoạch số 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ năm 2021. 
05-08-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. 
04-08-2021 Kế hoạch số 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030”. 
02-08-2021 Kế hoạch số 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
30-07-2021 Quyết định số 1633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
30-07-2021 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
28-07-2021 Kế hoạch số 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
28-07-2021 Kế hoạch số 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
27-07-2021 Quyết định số 1597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
27-07-2021 Kế hoạch số 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
23-07-2021 Quyết định số 1581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
23-07-2021 Kế hoạch số 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
22-07-2021 Quyết định số 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
22-07-2021 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
22-07-2021 Quyết định số 1564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner