Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 254 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn. 
10-12-2021 Kế hoạch số 249/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết Phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025. 
09-12-2021 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua năm 2022. 
03-12-2021 Kế hoạch số 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. 
02-12-2021 Quyết định số 3650/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
30-11-2021 Kế hoạch số 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 
30-11-2021 Kế hoạch số 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
25-11-2021 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 (đợt 1). 
24-11-2021 Kế hoạch số 238/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 
23-11-2021 Quyết định số 3473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
23-11-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
22-11-2021 Kế hoạch số 237/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19-11-2021 Kế hoạch số 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19-11-2021 Kế hoạch số 233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19-11-2021 Kế hoạch số 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19-11-2021 Kế hoạch số 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
18-11-2021 Quyết định số 3408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
18-11-2021 Kế hoạch số 229/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 
18-11-2021 Kế hoạch số 228/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. 
18-11-2021 Kế hoạch số 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2026”. 
Chuyển tới trang:  /13       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner