Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. 
24-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Phong Điền. 
23-05-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Phong Điền. 
22-10-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 
18-07-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền. 
01-12-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền. 
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Phong Điền. 
24-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
11-02-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. 
15-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền. 
11-11-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công Thương huyện Phong Điền. 
20-10-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 
24-09-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
22-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 
18-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền. 
24-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
19-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
19-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. 
27-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phong Điền. 
15-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
32,263,401 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner