Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 10-01-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 03 đến trang 11)
09-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 12 đến trang 13)
09-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 14 đến trang 15)
09-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 16 đến trang 17)
09-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế. (từ trang 18 đến trang 20)
09-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 21 đến trang 69)
09-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố. (từ trang 70 đến trang 72)
09-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 76)
09-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, huyện thực hiện. (từ trang 77 đến trang 80)
09-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 84)
09-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể cấp xã. (từ trang 85 đến trang 88)
20,463,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner