Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 30-03-2010: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010. (từ trang 03 đến trang 10)
16-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2009 và phương hướng thực hiện, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. (từ trang 11 đến trang 70)
27-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. (từ trang 71 đến trang 77)
10-02-2010 Quyết định số 422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ. (từ trang 78 đến trang 80)
10-02-2010 Quyết định số 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 86)
10-02-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh một phần tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy. (từ trang 87 đến trang 88)
19,403,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner