Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 101 + 102 xuất bản ngày 12-09-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 04)
23-08-2016 Quyết định số 2699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy định tạm thời về quản lý, hoạt động đường dây nóng trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư. (từ trang 05 đến trang 10)
24-08-2016 Quyết định số 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (trang 11)
24-08-2016 Quyết định số 2704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 12 đến trang 31)
26-08-2016 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 32 đến trang 61)
31-08-2016 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất Công ty Thương nghiệp tổng hợp Thốt Nốt (nay là Công ty Cổ phần Gentraco) sử dụng tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt và giao cho Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt quản lý. (từ trang 62 đến trang 63)
01-09-2016 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (trang 64)
01-09-2016 Quyết định số 2780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai. (từ trang 65 đến trang 71)
09-09-2016 Quyết định số 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. (từ trang 72 đến trang 84)
25-08-2016 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016. (từ trang 85 đến trang 87)
20,538,167 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner