Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 103 + 104 xuất bản ngày 30-09-2016: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2016 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 04)
09-09-2016 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 05)
09-09-2016 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 06 đến trang 07)
09-09-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 08 đến trang 09)
23-09-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức. (từ trang 10 đến trang 18)
23-09-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức. (từ trang 19 đến trang 29)
26-09-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí. (từ trang 30 đến trang 31)
27-09-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 32 đến trang 34)
09-09-2016 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. (từ trang 35 đến trang 37)
12-09-2016 Quyết định số 2832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tịnh thất Phước Quang quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. (từ trang 38 đến trang 40)
12-09-2016 Quyết định số 2833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi một phần khu đất do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ quản lý và giao đất cho Đài Truyền hình Việt Nam quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. (từ trang 41 đến trang 43)
16-09-2016 Quyết định số 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên Chủ đầu tư trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ. (từ trang 44 đến trang 45)
20-09-2016 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (trang 46)
22-09-2016 Quyết định số 2933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước mặt thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến năm 2035. (từ trang 47 đến trang 51)
23-09-2016 Quyết định số 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 52 đến trang 75)
27-09-2016 Quyết định số 2958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ. (từ trang 76 đến trang 77)
27-09-2016 Quyết định số 2961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tịnh thất Giác Nhã để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 78 đến trang 80)
01-09-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016 - 2017. (từ trang 81 đến trang 84)
23-09-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. (từ trang 85 đến trang 87)
19,441,529 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner