Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 111 + 112 xuất bản ngày 16-12-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp. (trang 03)
28-11-2016 Quyết định số 3651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 04 đến trang 05)
08-12-2016 Quyết định số 3802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường An Hội quản lý và giao đất cho Quận ủy Ninh Kiều để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 06 đến trang 08)
09-12-2016 Quyết định số 3812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 09 đến trang 17)
14-12-2016 Quyết định số 3886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. (từ trang 18 đến trang 34)
15-12-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 35 đến trang 37)
28-11-2016 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị. (từ trang 38 đến trang 47)
28-11-2016 Kế hoạch số 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 48 đến trang 76)
09-12-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017. (từ trang 77 đến trang 87)
20,096,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner