Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 15-10-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 03 đến trang 10)
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn. (từ trang 11 đến trang 33)
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Ô Môn. (từ trang 34 đến trang 43)
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2008. (từ trang 44 đến trang 52)
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh, bổ sung giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2008 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn. (từ trang 53 đến trang 54)
01-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của quận Ô Môn năm 2008. (từ trang 55 đến trang 60)
01-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính các phường Thới An, Phước Thới, Trường Lạc và phường Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 61 đến trang 66)
19-06-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc chấn chỉnh lề lối làm việc đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 67 đến trang 69)
03-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2008. (từ trang 70 đến trang 72)
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. (từ trang 73 đến trang 75)
04-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 76 đến trang 79)
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2008 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của huyện Thốt Nốt. (từ trang 80 đến trang 81)
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất năm 2008. (từ trang 82 đến trang 85)
18-09-2008 Quyết định số 2262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng Trạm Cảnh sát Giao thông tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 86 đến trang 88)
22-09-2008 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 89 đến trang 101)
22-09-2008 Quyết định số 2296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 102 đến trang 104)
19,418,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner