Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 25-04-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH quận Bình Thủy. (từ trang 04 đến trang 17)
23-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy. (từ trang 18 đến trang 21)
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục quận Bình Thủy. (từ trang 22 đến trang 26)
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. (từ trang 27 đến trang 30)
29-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy. (từ trang 31 đến trang 37)
03-04-2000 Quyết định số 803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi và giao đất cho Chi cục Thuế quận Ninh Kiều sử dụng xây dựng Trụ sở làm việc Đội thuế phường An Bình và Đội thuế phường An Hòa. (từ trang 38 đến trang 41)
03-04-2007 Quyết định số 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn - giai đoạn 1 tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 42 đến trang 44)
05-04-2007 Quyết định số 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Nhà máy Dầu Thực vật Cái Lân thuộc khu Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 3). (từ trang 45 đến trang 47)
05-04-2007 Quyết định số 818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Công an thành phố xây dựng Trụ sở Công an quận Bình Thủy. (từ trang 48 đến trang 50)
09-04-2007 Quyết định số 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 53)
09-04-2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 54 đến trang 56)
10-04-2007 Quyết định số 867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường). (từ trang 57 đến trang 64)
11-04-2007 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt danh mục dự án Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư năm 2007 được giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 65 đến trang 87)
11-04-2007 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v hủy Quyết định số 3232/QĐ-CT.UB ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) V/v giao nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt dự toán đối với dự án mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. (từ trang 88 đến trang 89)
06-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo thành phố. (từ trang 90 đến trang 92)
05-04-2007 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2007. (từ trang 93 đến trang 101)
02-04-2007 Công văn số 1432/UBND-TH của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chấp hành Quy chế làm việc của UBND thành phố. (từ trang 102 đến trang 104)
24,631,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner