Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 61 + 62 xuất bản ngày 30-10-2007: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác phối hợp trong việc phòng chống tội phạm trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 05 đến trang 16)
01-10-2007 Quyết định số 2207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. (từ trang 17 đến trang 28)
01-10-2007 Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 29 đến trang 39)
01-10-2007 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh kinh phí bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần số 1 thuộc dự án Nâng cấp đô thị phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (gói thầu số 4, 5, 6 và 8). (từ trang 40 đến trang 42)
01-10-2007 Quyết định số 2210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ thực hiện năm 2008 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 43 đến trang 48)
01-10-2007 Quyết định số 2215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất và cho Trung tâm Xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Thốt Nốt thuê đất để sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp huyện Thốt Nốt. (từ trang 49 đến trang 52)
01-10-2007 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 53 đến trang 55)
11-10-2007 Quyết định số 2301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 56 đến trang 58)
11-10-2007 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh diện tích đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. (từ trang 59 đến trang 60)
11-10-2007 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất xây dựng khu tái định cư thuộc dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 61 đến trang 63)
11-10-2007 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v cho Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh. (từ trang 64 đến trang 65)
12-10-2007 Quyết định số 2323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh bổ sung Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt giai đoạn 1 và 2. (từ trang 66 đến trang 67)
15-10-2007 Quyết định số 2328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi phần đất trong dự án Khu dân cư Phú An và giao cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đầu tư xây dựng Bệnh viện theo quy hoạch tại Khu đô thị mới Nam Sông Cần Thơ. (từ trang 68 đến trang 70)
15-10-2007 Quyết định số 2330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 72)
16-10-2007 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt bổ sung Danh sách các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 73 đến trang 74)
16-10-2007 Quyết định số 2334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt thực hiện dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 77)
17-10-2007 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi nhà số 65 đường Võ Văn Tần phường Tân An, quận Ninh Kiều giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị thành phố sử dụng làm trụ sở làm việc của Công ty. (từ trang 78 đến trang 79)
17-10-2007 Quyết định số 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan Báo Thanh Niên tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 80 đến trang 82)
18-10-2007 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 85)
18-10-2007 Quyết định số 2360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố để đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Thới Lai - Đông Bình thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 86 đến trang 91)
19-10-2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Nhà khách Thành ủy tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 92 đến trang 94)
19-10-2007 Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - đợt 3. (từ trang 95 đến trang 99)
19-10-2007 Quyết định số 2366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựngTrường Đại học Y - Dược (đợt 5) thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 100 đến trang 106)
19-10-2007 Quyết định số 2367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư 45 ha - Đợt 2 phân kỳ 1 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 107 đến trang 111)
19-10-2007 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư 45 ha - Đợt 2 phân kỳ 3 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 112 đến trang 116)
22-10-2007 Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc thuộc địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy. (từ trang 117 đến trang 119)
24,551,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner