Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-02-2008: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 14)
23-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 15 đến trang 18)
24-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. (từ trang 19 đến trang 21)
25-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. (từ trang 22 đến trang 24)
25-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. (từ trang 25 đến trang 29)
25-01-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. (từ trang 30 đến trang 34)
25-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 35 đến trang 36)
25-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu học phí của Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. (từ trang 37 đến trang 38)
21-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008. (từ trang 39 đến trang 42)
28-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 43 đến trang 56)
28-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 của quận Ô Môn. (từ trang 57 đến trang 75)
28-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2008. (từ trang 76 đến trang 79)
28-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2008 của quận Ô Môn. (từ trang 80 đến trang 83)
28-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc thông qua Tờ trình phân loại hành chính cấp quận. (từ trang 84 đến trang 85)
28-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 86 đến trang 87)
14-12-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 88 đến trang 96)
15-01-2008 Quyết định số 110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. (từ trang 97 đến trang 99)
16-01-2008 Quyết định số 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020. (từ trang 100 đến trang 111)
16-01-2008 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 112 đến trang 114)
28-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 115 đến trang 117)
28-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 118 đến trang 121)
20,064,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner