Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 05-03-2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 13)
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2008. (từ trang 14 đến trang 19)
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thu - chi ngân sách năm 2007. (từ trang 20 đến trang 35)
19-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 36 đến trang 53)
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (từ trang 54 đến trang 55)
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2008. (từ trang 56 đến trang 58)
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (từ trang 59 đến trang 60)
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và đặt tên trục đường chính trung tâm hành chính huyện Phong Điền. (từ trang 61 đến trang 62)
30-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008. (từ trang 63 đến trang 68)
01-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008. (từ trang 69 đến trang 72)
29-01-2008 Quyết định số 257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ thuộc địa bàn quận Bình Thủy - đợt 2. (từ trang 73 đến trang 77)
29-01-2008 Quyết định số 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ thuộc địa bàn quận Bình Thủy - đợt 1. (từ trang 78 đến trang 84)
29-01-2008 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (đợt 7). (từ trang 85 đến trang 88)
29-01-2008 Quyết định số 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tạm cư cho các hộ đủ tiêu chuẩn tái định cư Dự án đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc. (từ trang 89 đến trang 92)
29-01-2008 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau thuộc địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (đợt 2). (từ trang 93 đến trang 97)
19-12-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền năm 2008. (từ trang 98 đến trang 100)
19-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 101 đến trang 104)
19-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 105)
19-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 106)
19-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 107)
19-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 108)
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 109)
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 110)
19-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 111)
19,052,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner