Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 47 + 48 xuất bản ngày 20-08-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 03 đến trang 09)
10-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. (từ trang 10 đến trang 16)
10-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. (từ trang 17 đến trang 18)
10-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. (từ trang 19 đến trang 25)
10-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008. (từ trang 26 đến trang 33)
10-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2008. (từ trang 34 đến trang 35)
10-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn bổ sung chi lương và hoạt động phí của Trạm Thủy lợi năm 2008. (từ trang 36 đến trang 37)
10-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 38 đến trang 39)
21-07-2008 Quyết định số 1751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy hoạch đất xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú 2 (khu 2B) tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 40 đến trang 42)
22-07-2008 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non thị trấn Thốt Nốt huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 43 đến trang 45)
22-07-2008 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất xây dựng nâng cấp mở rộng đường 26 tháng 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 46 đến trang 48)
23-07-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non Tân Lộc tại xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 51)
23-07-2008 Quyết định số 1809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2025. (từ trang 52 đến trang 110)
24,189,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner