Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 25-09-2011: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. (từ trang 04 đến trang 05)
08-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 06 đến trang 11)
08-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 12 đến trang 15)
09-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. (từ trang 16 đến trang 18)
09-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố”. (từ trang 19 đến trang 20)
21-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 21 đến trang 28)
29-08-2011 Quyết định số 2065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (đoạn trên địa bàn quận Ô Môn). (từ trang 29 đến trang 37)
30-08-2011 Quyết định số 2069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất bổ sung Khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú Ô Môn. (từ trang 38 đến trang 40)
30-08-2011 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh vị trí quy hoạch đất tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 41 đến trang 42)
31-08-2011 Quyết định số 2095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất cho Công ty Cổ phần bất động sản Đông Nam đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. (từ trang 43 đến trang 45)
01-09-2011 Quyết định số 2109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. (từ trang 46 đến trang 52)
01-09-2011 Quyết định số 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng đường và khai thác quỹ đất hai bên đường Phước Lộc đi Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. (từ trang 53 đến trang 55)
01-09-2011 Quyết định số 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn (đoạn từ kênh Thị Đội đến Kênh Ranh, toàn tuyến). (từ trang 56 đến trang 57)
08-09-2011 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao tại cồn Cái Khế thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 58 đến trang 60)
08-09-2011 Quyết định số 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Kông Sài Gòn đầu tư xây dựng khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. (từ trang 61 đến trang 63)
08-09-2011 Quyết định số 2142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Hành chính phường Trà An và Trụ sở làm việc Công an phường Trà An thuộc quận Bình Thủy. (từ trang 64 đến trang 66)
08-09-2011 Quyết định số 2143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 67 đến trang 69)
08-09-2011 Quyết định số 2145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 70 đến trang 71)
08-09-2011 Quyết định số 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác kinh doanh chợ Tân An tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. (từ trang 72 đến trang 74)
08-09-2011 Quyết định số 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác bãi xe hai bánh tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. (từ trang 75 đến trang 77)
08-09-2011 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tạm cư cho 05 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu tái định cư và siêu thị Metro Cash. (từ trang 78 đến trang 79)
08-09-2011 Quyết định số 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 24 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố. (từ trang 80 đến trang 82)
29-08-2011 Kế hoạch số 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2011 tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 88)
19,983,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner