Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 05-06-2013: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-05-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường. (từ trang 04 đến trang 16)
17-05-2013 Quyết định số 1597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và hủy Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư, tái định cư và chợ Trà Nóc thuộc phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 17 đến trang 18)
17-05-2013 Quyết định số 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Công ty truyền tải điện 4 sử dụng và cho Công ty lưới điện cao thế miền Nam thuê đất để xây dựng Trạm biến áp 110kV Bình Thủy, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. (từ trang 19 đến trang 21)
17-05-2013 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Đài Phát sóng Phát thanh VN2 (Đài Tiếng nói Việt Nam cũ) sử dụng và cho Công ty lưới điện cao thế miền Nam thuê đất sử dụng làm Trạm biến áp 110kV Phát thanh Nam Bộ, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 22 đến trang 24)
17-05-2013 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty TNHH đầu tư phát triển chợ - siêu thị Việt Mai thuê đất đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ An Cư, quận Ninh Kiều. (từ trang 25 đến trang 27)
17-05-2013 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát Đạt để đầu tư xây dựng Khu thương mại Trường Xuân thuộc xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 31)
17-05-2013 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 4, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 32 đến trang 34)
17-05-2013 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Giai Xuân 2, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 35 đến trang 38)
20-05-2013 Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 39 đến trang 41)
20-05-2013 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà thông tin khu vực Bình Thuận, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. (từ trang 42 đến trang 44)
22-05-2013 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 45 đến trang 46)
22-05-2013 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 47 đến trang 48)
22-05-2013 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 49 đến trang 50)
23-05-2013 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất chợ Mỹ Khánh và xây dựng Khu Thương mại thuộc khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ. (từ trang 51 đến trang 55)
24-05-2013 Quyết định số 1657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và hủy Quyết định số 1751/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2008 và Quyết định số 3927, 3928/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 56 đến trang 57)
24-05-2013 Quyết định số 1658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất Nhà thờ Tham Tướng và Nghĩa trang Nhà thờ Tham Tướng để đầu tư cải tạo và nâng cấp rạch Bần tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thuộc dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 60)
27-05-2013 Quyết định số 1667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học phổ thông Phú Thứ tại phường Hứng Thạnh, quận Cái Răng. (từ trang 61 đến trang 63)
27-05-2013 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 3, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 66)
29-05-2013 Quyết định số 1708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng 39 khu đất do Công an thành phố sử dụng vào mục đích đất an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 67 đến trang 68)
29-05-2013 Quyết định số 1710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 69 đến trang 71)
29-05-2013 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 73)
31-05-2013 Quyết định số 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia xây dựng Móng các trụ điện 220kV, 110kV nối vào Nhà máy nhiệt điện Ô Môn. (từ trang 74 đến trang 75)
31-05-2013 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Sài Gòn Lương thực thuê mặt nước để neo đậu tàu thuyền, xà lan và xếp dỡ hàng hóa tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. (từ trang 76 đến trang 78)
31-05-2013 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và Nhiễm chất độc Dioxin quản lý sử dụng làm cơ sở dịch vụ về xã hội tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. (từ trang 79 đến trang 80)
31-05-2013 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia xây dựng Móng các trụ điện đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng thuộc quận Ô Môn và huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 82)
13-05-2013 Công văn số 2037/UBND-KT của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố. (từ trang 83 đến trang 86)
18,482,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner