Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 05-04-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. (từ trang 03 đến trang 04)
22-03-2016 Quyết định số 732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 05 đến trang 12)
22-03-2016 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng. (từ trang 13 đến trang 22)
22-03-2016 Quyết định số 734QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Thủy. (từ trang 23 đến trang 29)
22-03-2016 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ô Môn. (từ trang 30 đến trang 36)
22-03-2016 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ninh Kiều. (từ trang 37 đến trang 43)
22-03-2016 Quyết định số 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cờ Đỏ. (từ trang 44 đến trang 51)
23-03-2016 Quyết định số 747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 52 đến trang 71)
23-03-2016 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 8C, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 78)
25-03-2016 Quyết định số 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Điền. (từ trang 79 đến trang 86)
30-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 87 đến trang 88)
19,970,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner