Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 7-2010: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2010 Chỉ thị số : 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa ứng dụng công nghệ thông tin” ở quận và mô hình “một cửa liên thông” ở 4 phường. 
14-07-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 
13-07-2010 Quyết định số 1873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
12-07-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) thuộc chương trình cải cách tài chính công trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
02-07-2010 Quyết định số 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Học viện Chính trị Hành chính khu vực IV thuộc đồ án quy hoạch Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923). 
01-07-2010 Quyết định số 1757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi quỹ đất tại Khu dân cư Bình Thủy (Ngân Thuận), phường Bình Thủy do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng bố trí tái định cư. 
29-06-2010 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 
29-06-2010 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 
28-06-2010 Quyết định số 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Trung tâm Hành chính huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 
28-06-2010 Quyết định số 1709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 2), tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 
25-06-2010 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. 
25-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ. 
25-06-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
18,863,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner