Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 4-2016: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. 
22-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 
21-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
19-04-2016 Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi phần đất do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân phường An Lạc quản lý để đầu tư xây dựng Nhà thông tin khu vực 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều. 
15-04-2016 Quyết định số 1053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 6, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
15-04-2016 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1 (lô số 3A), thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
13-04-2016 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng. 
12-04-2016 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2017. 
12-04-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
11-04-2016 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (Đăng Công báo từ số 31 + 32 đến số 41 + 42). 
08-04-2016 Quyết định số 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Tịnh thất Giác Minh quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. 
07-04-2016 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi một phần đất Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê của Nhà nước tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 
07-04-2016 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Đăng Công báo từ số 23 + 24 đến số 31+32). 
07-04-2016 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Đăng Công báo từ số 23 + 24 đến số 31+32). 
07-04-2016 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Đăng Công báo từ số 23 + 24 đến số 31+32). 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
17,161,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner