Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 5-2017: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2017 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố 18 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động - vệ sinh lao động, Lao động - tiền lương - tiền công, Phòng chống tệ nạn xã hội, Giáo dục nghề nghiệp và Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Đăng từ Công báo số 39 + 40 đến số 41 + 42). 
24-05-2017 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố 18 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 17 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động - vệ sinh lao động, Lao động - tiền lương - tiền công, Phòng chống tệ nạn xã hội, Giáo dục nghề nghiệp và Dạy nghề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Đăng từ Công báo số 39 + 40 đến số 41 + 42). 
18-05-2017 Quyết định số 1319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. 
18-05-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
16-05-2017 Quyết định số 1295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An (Lô số 20), thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
09-05-2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Ninh Kiều. 
05-05-2017 Kế hoạch số 73/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
03-05-2017 Kế hoạch số 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy (theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
03-05-2017 Kế hoạch số 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017. 
28-04-2017 Quyết định số 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ". 
28-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện. 
27-04-2017 Quyết định số 1169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Trung tâm Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
25-04-2017 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
24-04-2017 Kế hoạch số 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
24-04-2017 Quyết định số 1134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi diện tích đất ở thuộc Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây đô (Hợp phần 1 – khai thác quỹ đất) do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đầu tư và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý. 
20-04-2017 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phong Điền. 
20-04-2017 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đến năm 2020. 
19-04-2017 Quyết định số 1071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bình Thủy. 
18-04-2017 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,908,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner