Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
06-11-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm. 
12-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 
12-07-2007 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 
12-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 
12-07-2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ giai đoạn 2006 - 2010. 
12-07-2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc quyết định chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
21-12-2006 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệmTrưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn năm 2006 của huyện Cờ Đỏ. 
21-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 
21-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thu – chi ngân sách năm 2006 và dự toán thu – chi ngân sách năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,064,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner