Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân trên địa bàn quận Ninh Kiều. 
06-09-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận Ninh Kiều. 
28-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Ninh Kiều thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
16-08-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007. 
23-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v Quy định các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 
18-07-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ quận Ninh Kiều. 
13-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND quận thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 
08-05-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ninh Kiều và Tổ Quản lý trật tự đô thị phường. 
13-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007. 
19-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007. 
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
19,051,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner