Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
09-11-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính chia tách xã Thạnh Thắng thành lập xã Thạnh Lợi; điều chỉnh địa giới xã Trung Hưng, xã Thạnh Lộc; tiếp nhận xã Vĩnh Bình từ huyện Thốt Nốt; giao 02 xã Thạnh Phú và Trung Hưng về huyện Cờ Đỏ. 
12-06-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 
12-06-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 2 xã Thạnh Mỹ, Thạnh Quới và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho thị trấn Vĩnh Thạnh. 
12-06-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thống nhất đầu tư trả chậm các công trình trạm Y tế, trụ sở Công an và Xã đội các xã, thị trấn. 
12-06-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn kiến thiết thị chính năm 2007 của Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND ngày 29/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh sang nguồn sự nghiệp môi trường năm 2007. 
12-06-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 từ nguồn thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
12-06-2007 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-06-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thông qua Đề án chia tách địa giới hành chính xã Thạnh An, thành lập mới xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 
12-06-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-06-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. 
12-06-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-06-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. 
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2007 sang nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v vận động nhân dân đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn; khoán kinh phí cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
19,441,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner