Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-07-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Cờ Ðỏ năm 2008. 
03-07-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
03-07-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
03-07-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2008. 
18-12-2007 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ năm 2008. 
18-12-2007 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-12-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-12-2007 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-12-2007 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
18-12-2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc sửa đổi Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm. 
18-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007, điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện cuối năm 2007 và dự toán thu, chi năm 2008. 
18-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,921,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner