Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc cho chủ trương đầu tư, thi công các công trình bức xúc trên địa bàn huyện Phong Điền. 
01-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008. 
01-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007. 
01-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008. 
20-05-2008 Nghị quyết số : 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án điều chỉnh, thành lập mới 03 xã của huyện Phong Điền; thành lập quận Phong Điền thành phố Cần Thơ. 
19-12-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và đặt tên trục đường chính trung tâm hành chính huyện Phong Điền. 
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
19-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
19-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 
19-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thu - chi ngân sách năm 2007. 
19-12-2007 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 
19-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
24,217,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner