Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
01-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy v/v bổ sung dự toán chi và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008. 
01-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của quận Bình Thủy. 
28-05-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. 
28-05-2008 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc thông qua Đề án phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính phường Long Tuyền, phường Long Hòa, phường Bình Thủy. 
01-02-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của quận Bình Thủy. 
14-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. 
14-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân loại đơn vị hành chính cấp quận. 
14-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-12-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
19,051,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner