Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã. 
03-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”. 
03-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương khai thác và phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
03-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
03-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
03-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. 
03-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
03-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh. 
03-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 
03-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
03-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015. 
03-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ. 
03-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách). 
03-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 
03-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
25-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ. 
25-06-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác đến năm 2020. 
25-06-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
25-06-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. 
25-06-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
18,991,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner