Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Ô Môn. 
30-09-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh quận Ô Môn. 
25-08-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy định về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và mời đại biểu tham dự. 
15-07-2010 Chỉ thị số : 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa ứng dụng công nghệ thông tin” ở quận và mô hình “một cửa liên thông” ở 4 phường. 
19-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc ban hành mức giá khởi điểm đấu thầu, chỉ định thầu thu phí năm 2010, trên địa bàn quận Ô Môn. 
26-08-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ô Môn. 
20-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Ô Môn. 
20-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Ô Môn. 
20-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
18,848,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner