Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. 
25-06-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025. 
25-06-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
25-06-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
05-03-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. 
05-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
05-03-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
05-03-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
05-03-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cần Thơ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,604,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner