Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2021 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ. 
22-02-2021 Quyết định số 397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
19-02-2021 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
17-02-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước. 
08-02-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công tác quân sự, quốc phòng năm 2021. 
05-02-2021 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi Quyết định số 247/QĐ-UBND, Quyết định số 280/QĐ-UBND và sửa đổi Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. 
05-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
03-02-2021 Quyết định số 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 
29-01-2021 Kế hoạch số 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
29-01-2021 Kế hoạch số 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
29-01-2021 Kế hoạch số 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. 
29-01-2021 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
20-01-2021 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 
15-01-2021 Quyết định số 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025. 
14-01-2021 Quyết định số 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện;Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. 
14-01-2021 Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. 
13-01-2021 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2020. 
08-01-2021 Quyết định số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. 
08-01-2021 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-01-2021 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
22,006,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner