Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. 
03-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí Hộ khẩu và lệ phí Chứng minh nhân dân. 
15-08-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 
18-06-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. 
06-05-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
25-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi. 
21-12-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. 
21-12-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định kết quả đấu thầu. 
21-12-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 
21-12-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
20,064,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner