Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở. 
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020. 
05-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. 
05-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. 
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. 
05-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013. 
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. 
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật. 
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ. 
03-12-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước. 
24-11-2014 Quyết định số 3482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
13-11-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
10-11-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên. 
10-10-2014 Quyết định số 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô, thuộc phường Hưng Phú và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
07-10-2014 Quyết định số 2901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt bổ sung chi phí đào tạo cho 37 hộ dân chọn hoạt động mua bán nhỏ trong Chương trình phục hồi thu nhập thuộc dự án thành phần số 3 – Xây dựng cầu Vàm Cống và đoạn bổ sung 1,5Km. 
05-09-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ đầu tư. 
11-08-2014 Quyết định số 2177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trạm bơm nước thải Rạch Ngỗng. 
11-08-2014 Quyết định số 2176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Chương trình phục hồi thu nhập bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần số 3 – Xây dựng cầu Vàm Cống và đoạn bổ sung 1,5km. 
11-08-2014 Quyết định số 2160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho 24 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình Đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
19,508,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner