Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 
03-12-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tạm thời mức thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 
15-08-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 
11-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu các dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
11-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
11-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. 
10-01-2014 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. 
10-01-2014 Quyết định số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Mục V tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 
03-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. 
31-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2014. 
25-12-2013 Quyết định số 4576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
17,184,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner